BMC 北京普通話中心

北京普通話中心

BMC - Beijing Mandarin Centre

- -
   首頁
   關於我們
   兒童普通話課程
   家長的話
   成人普通話課程
   企業機構量身訂做課程
   教師進修/普通話測試課程
   廣東話課程
   其他語言課程
   機構合作
   付款方法
   線上查詢
   聯絡我們 / 中心位置
   報名表(下載)
   職位空缺
   學習 - 聽故事
   學習 - 學員朗誦片段
   學習 - 普通話一點通
   報章訪問與相片集

普通話

廣州話

(chū)() (chē)

的士(taxi)

(bɑ̄)(shì)

巴士(bus)

(xiɑ̌o)(xíng) (bɑ̄)(shì)

小巴

(huò)(chē)

貨車

(huò)(guì) (chē)

貨櫃車

() (huò)(chē)

客貨車

()(xíng)(chē)

單車

()(tuō)(chē)

綿羊仔/電單車/鐵馬

(huǒ)(chē)

火車

() (tiě)

地鐵

(qīng) (tiě)

輕鐵

(diɑ̀n)(chē)

電車

(lɑ̌n)(chē)

纜車

()(chɑ̌ng) (kuɑ̀i) (xiɑ̀n)

機場快線

(jiù)()(chē)

救護車/救傷車/白車

(xiɑ̄o)(fɑ́ng) (chē)

消防車

(jǐng)(chē)

警車

(fēi)()

飛機

(zhí) (shēng)(fēi) ()

直昇機

穿(chuɑ̄n)(suō) ()

穿梭機

()(lún)

渡海小輪

(yóu)(tǐng)

遊艇

(kuɑ̀i)(tǐng)

快艇

()(diɑ̀n)(chuɑ́n)

氣墊船

北京普通話中心

 Tel.: 28620012

CopyRight 2004 Beijing Mandarin Centre. All Rights Reserved.