BMC 北京普通話中心

北京普通話中心

BMC - Beijing Mandarin Centre

- -
   首頁
   關於我們
   兒童普通話課程
   家長的話
   成人普通話課程
   企業機構量身訂做課程
   教師進修/普通話測試課程
   廣東話課程
   其他語言課程
   機構合作
   付款方法
   線上查詢
   聯絡我們 / 中心位置
   報名表(下載)
   職位空缺
   學習 - 聽故事
   學習 - 學員朗誦片段
   學習 - 普通話一點通
   報章訪問與相片集

普通話

廣州話

(jiɑ̀o)(shī) / (lɑ̌o)(shī)

教師 / 老師 / 先生

()(shēng) / (dɑ̀i)()

醫生

()(shi)

護士 / 姑娘

(jǐng)(chɑ́)

警察 /差人

(xiɑ̄o)(fɑ́ng) (yuɑ́n)

消防員

             郵(yóu)()(yuɑ́n)

郵差

()(shī)

律師/大狀

             服()()(yuɑ́n)

()

侍應

(shòu)(huò)(yuɑ́n)

售貨員/sale

()()

司機

() (shī)

機師

(kōng)((zhōng) (xiɑ̌o))(jiě)

空中小姐

(zhèng)(zhì)(jiɑ̄)

政治家

(yùn)(dòng)(yuɑ́n)

運動員

(dɑ̌o)(yóu)

導遊

(shè)(yǐng)(shī)

攝影師

()(zhě)

記者

(yɑ́)() ()(shēng)

牙醫

(shòu)()

獸醫

(yɑ̌n)(yuɑ́n)

藝人

 

 

北京普通話中心

 Tel.: 28620012

CopyRight 2004 Beijing Mandarin Centre. All Rights Reserved.