BMC 北京普通話中心

北京普通話中心

BMC - Beijing Mandarin Centre

- -
   首頁
   關於我們
   最新消息 — 新版《普通话水平测试实施纲要》
   兒童普通話課程
   家長的話
   成人普通話課程
   企業機構量身訂做課程
   教師進修/普通話測試課程
   廣東話課程
   其他語言課程
   機構合作
   付款方法
   線上查詢
   聯絡我們 / 中心位置
   報名表(下載)
   職位空缺
   學習 - 聽故事
   學習 - 學員朗誦片段
   學習 - 普通話一點通
   報章訪問與相片集


北京普通話中心於為中文大學舉辦的

普通話面試技巧工作坊2003

主講:富多年普通話教學經驗的國家級普通話水平測試員張老師.

           

                            

                                        

            工作坊開始了!

 

            

                                  大家來參與!

            

                                      聽聽我的建議                              

            

                                     模擬面試  

            ]

                              請各位高抬貴手!    

                                                                           

                     緊張的一刻到了 - 我會被錄用嗎?

CopyRight 2004 Beijing Mandarin Centre. All Rights Reserved.